Archipelschool Magistraal is dé openbare basisschool van Middelburg-Zuid . Dat betekent dat de school toegankelijk is voor alle kinderen en hun ouders, zonder onderscheid te maken tussen godsdiensten en/of levensovertuigingen. Het onderwijs is gericht op het in contact komen met, het respecteren van en kunnen omgaan met de levensbeschouwelijke waarden zoals de Nederlandse samenleving deze kent. Magistraal is als éérste school in Zeeland een ‘learn like a Champion’ school. Deze manier van lesgeven ziet u terug in al onze klassen. Wij zijn een Vreedzame School.  Wij zijn een kleinschalige school en hebben hierdoor veel individuele aandacht voor de leerlingen. Op onze school wordt hoogwaardig, kwalitatief onderwijs geboden & besteden wij aandacht aan gezonde voeding, sport en talentontwikkeling. De leerling met zijn of haar kwaliteiten staat bij ons op school centraal.

 

Klik hier voor de schoolgids van Archipelschool Magistraal 2021-2022
Klik hier voor de schoolkalender 2021-2022  van Archipelschool Magistraal 

 

Meer over onze school