Terug naar school!

Deze week hebben we een fantastische week gehad op Archipelschool Magistraal.

We zijn weer goed begonnen en gaan er een schitterend schooljaar van maken met goede resultaten!

Heeft u onze leerlingen gezien op de voorpagina van de Bode?