Magistraal in de krant

Archipelschool Magistraal stond in de krant.
De Burgemeester was bij ons op bezoek om de Kinderboekenweek te openen.