Samenwerkingspartner JVOZ

JVOZ en Archipelschool Magistraal werken samen op het gebied van talentontwikkeling, beweegvaardigheid en fysieke ontwikkeling.
Gespecialiseerde trainers van de JVOZ komen ons naschools aanbod verrijken door op woensdagmiddag na schooltijd clinics aan te bieden.
Ook binnen ons naschools aanbod werken wij samen met professionele partners. JVOZ is de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland waar professionaliteit en talentontwikkeling hoog in het vaandel staat.