1 Created with Sketch.

Wij halen het beste uit iedere leerling!

Teach / Learn Like A Champion

Als eerste school in Zeeland mag onze school  zich sinds 6 juli 2017 LEARN LIKE A CHAMPION school noemen. Na een traject van meer dan 3 jaar hard werken kan het keurmerk eindelijk aan de muur worden gehangen. Wij zijn daar heel trots op.

Wat betekent zo’n keurmerk?

Het keurmerk staat voor kwalitatief hoogwaardig lesgeven door alle leerkrachten, van groep 1 tot en met groep 8. Onze school heeft de ambitie om de leerlingen zo goed mogelijk te stimuleren in hun ontwikkeling en het beste uit zichzelf te halen. Daarvoor zijn goed opgeleide leerkrachten heel belangrijk. Naast de ‘gewone’ eisen die aan leerkrachten worden gesteld, gebruiken onze leerkrachten Teach Like A CHAMPION technieken, technieken die werken aan het karakter en vertrouwen van de leerlingen, aan systemen en routines in de klas, aan effectief gebruik van de tijd, aan een goede planning van het werk en natuurlijk aan een duidelijke structuur van de lessen. De lat ligt altijd hoog: we hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en willen de resultaten steeds verbeteren.

Elk halfjaar bekijken en bespreken de leerkrachten de resultaten met elkaar en maken we nieuwe plannen om die weer te verbeteren. De technieken van Teach Like A Champion helpen ons daarbij. De twee coördinatoren die daarvoor opgeleid zijn zorgen er samen met de directeur voor dat alle groepsleerkrachten steeds op de goede manier met de technieken kunnen blijven werken.

Wat ziet u als ouder/verzorger van zo’n keurmerk?

Een paar technieken ziet u al als u door de school loopt als u ‘s morgens uw kind in de klas komt brengen, bv. de drempeltechniek bij de deur van het lokaal, de begintaak op het digibord, de doelstellingen van de lessen die op het whiteboard geschreven staan en misschien ook de luisterhouding of de bliksembeurt..

De banners op de ramen en in de gangen geven ook aan waar wij als school voor staan: GOED ONDERWIJS VERANDERT DE WERELD en WEES PAS TEVREDEN MET 100%.