1 Created with Sketch.

Op Archipelschool Magistraal  bieden we onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar, verdeeld over 7 groepen.

Groep 1 en 2 zijn homogene groepen. In de overige groepen werken we ook met homogene leeftijdsgroepen. De meeste kinderen in één groep hebben dezelfde leeftijd, bijvoorbeeld 9-jarigen in groep 5.

Binnen onze school zijn de groepen ingedeeld in drie clusters:
– Groep 1, 2 en schakelklas;onderbouw
– Groep 3 t/m 5; middenbouw
– Groep 6 t/m 8; bovenbouw
De groepen variëren in grootte. De kleutergroepen groeien uiteraard in de loop van het schooljaar, omdat daar kinderen van 4 jaar instromen. Doordat de school kleinschalig is, is er veel individuele aandacht voor de kinderen.

Bij het samenstellen van de groepen houden we zoveel mogelijk rekening met de volgende uitgangspunten:
– De groepen 1 t/m 4 zo klein mogelijk houden,
– In principe niet meer dan 2 vaste leerkrachten per groep.

Groepsdoorbroken werken
In een groep zitten vaak leerlingen met verschillende niveau’s.  Omdat wij op onze school kijken naar de behoefte van de leerling,  heeft dit geleid tot het groepsdoorbroken werken. Zo kunnen wij leerlingen op maat bedienen. Elke leerling krijgt op zijn of haar niveau de lesstof aangeboden. Onderwijs op maat daagt de leerlingen uit om maximaal te presteren!

Wij werken groepsdoorbroken bij de vakken rekenen, technisch lezen en spelling.