1 Created with Sketch.

Op onze school hanteren wij het continurooster met vier gelijke dagen. Dit houdt in dat alle kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school eten.
Op woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij.

 

Schooltijden:

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
Groep 1 t/m 8 8.25-14.30u. 8.25-14.30u. 8.25-12.30u. 8.25-14.30u. 8.25-14.30u.

 

Regels voor aanvang en einde schooltijd
Tien minuten voor aanvang van de lessen is er toezicht op het schoolplein. Om 8.20 uur gaat de bel en gaan de deuren van de school open.
De kinderen van groep 1 t/m groep 4 mogen in het lokaal gebracht worden door hun ouders. Vanaf groep 5 komen de kinderen zelfstandig naar binnen.
De lessen beginnen om 8.25 uur.
De kleutergroepen  hebben een inloop tot 8.30 uur.