1 Created with Sketch.

Ouderbetrokkenheid

Ouders en leerkrachten van Archipelschool Magistraal werken samen aan de opvoeding van de kinderen. Daarom vinden we het belangrijk dat ouders betrokken worden bij school. Door goed contact weten de ouders ook waar de leerkrachten en de kinderen op school mee bezig zijn. Wij verstrekken elke maand een nieuwsbrief met het laatste nieuws over de de school én wij gebruiken Parro.

De Parro-app

Wij gebruiken op school Parro!
De communicatie-app voor ouders en school.
Deze app geeft ons veel voordelen.

  • Altijd op de hoogte

Het is voor ons makkelijk om de ouders op de hoogte te houden. Onze berichten komen direct aan én kunnen niet kwijtraken!

  • Bekijk de leukste momenten van uw kind

We kunnen (bijvoorbeeld) tijdens het schoolreisje heel eenvoudig de leukste foto’s met ouders delen. Geniet mee met de leukste avonturen van uw kind.

  • Direct contact met onze school

We hebben hiermee één plek in handen om met de ouders (privé) en met alle andere ouders te communiceren. Wij kunnen via Parro direct contact hebben.

  •  Veilig & privé

Foto’s worden veilig gedeeld binnen onze eigen schoolomgeving.